Læsegrupper

Læsegrupper i Joyceselskabet

James Joyces bøger, herunder Ulysses og Finnegans Wake, egner sig specielt godt til læsning i læsegrupper. Efter afslutning af tidligere læsegrupper tager James Joyce Selskabet derfor initiativ til oprettelse af nye læsegrupper ud over allerede glimrende fungerende.

Bestyrelsen ser læsegrupper som en væsentlig del af opfyldelsen af Selskabets formål om at udbrede kendskabet til Joyces bøger.

Ulysses: Der er 3 læsegrupper i Københavns området. Desuden er der 1 læsegruppe i Aarhus og 1 på Mols. De mødes 1 gang om måneden hos læsegruppens medlemmer.

Finnegans Wake: Læsegruppen hviler pt.

Hvis der er interesse for det, vil vi meget gerne forsøge at etablere læsegrupper i både Dublinfortællinger og Portræt af Kunstneren som Ung Mand.

Medlemmer, der er interesserede i at være med i en læsegruppe, bedes melde sig til John Christiansen, på  e -mail john.christiansen0609@gmail.com eller telefon 22761812. Adresse Krebsevej 18, 2650 Hvidovre med angivelse af, hvilken roman man ønsker at læse, og hvor fleksibel man er mht. sted for møderne. Bestyrelsen vil så vurdere, hvilke læsegrupper, der er basis for at oprette. De enkelte grupper kan derefter selv fastlægge hyppighed af møder, og om man vil mødes et bestemt sted eller på skift i hinandens hjem.

Det er ikke nødvendigt med forhånds-kendskab til James Joyces bøger for at være med i en læsegruppe; det bedste udbytte af en læsegruppe opnås, hvis der er deltagere med forskellig viden, livserfaring, uddannelse og kendskab til den bog, der læses, og til bøger om den.